NAŠE PRAVIDLÁ NA ZÁCHRANU ŽIVOTA

Rozhodol som sa dodržiavať naše pravidlá záchrany života

Pravidlá pre záchranu života Sú navrhnuté aby chránili pri práci s:

Prejdite nadol

Toto sú pravidlá, ktoré musíme dodržiavať, aby sme zabezpečili bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Ako sa zaväzujem

 • Prevádzkovať len vozidlá, na ktoré mám kvalifikáciu
 • Vozidlá pred použitím skontrolujem a v prípade zistenia závad ich zastavím a nahlásim ich
 • Pri šoférovaní používam bezpečnostné pásy a uistím sa, že moji cestujúci robia to isté
 • Vždy dodržiavam dopravné predpisy a dopravné značky
 • Dodržiavam rýchlostný limit a prispôsobím rýchlosť k stave a povahe vozovky
 • Vozidlo ovládam len vtedy, keď sa počas jazdy cítim dobre, oddýchnutý a plne bdelý

Ako chodec sa zaväzujem

 • Vždy sledujem chodníky pre chodcov
 • Pred prechodom cez cestu zasatvím a sledujem prichádzajúce vozidlá
 • V prípade potreby nosím odev s vysokou viditeľnosťou a reflexné pásy
 • Nikdy nevstupujem do skladov a skladovacích priestorov bez povolenia
 • Mobilný telefón používam iba v stoji na bezpečnom mieste
 • Ak si nie som istý požiadavkami, okamžite zastavím prácu a kontaktujem svojho nadriadeného

Otestujte si svoje vedomosti o práci so Interakcia Vozidlá a chodci:

Powered by

PLAGÁTY S PRAVIDLAMI ZÁCHRANY ŽIVOTA

V internetovom obchode Essity I Care si môžete objednať tlačené kópie našich plagátov s pravidlami záchrany života. Platbu a doručenie vybavíte prostredníctvom webového obchodu.

Môžete si tiež stiahnuť digitálne súbory na tlač plagátov a vytlačiť ich na mieste, ak sa tak rozhodnete.
Stiahnutie tlačových súborov je bezplatné.

O stránke

Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Essity AB. Stránka je určená na propagáciu pravidiel záchrany života v spoločnosti Essity. Tieto pravidlá sú zavedené s cieľom zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov, dodávateľov a návštevníkov spoločnosti Essity.

© Všetky práva vyhradené – Essity I Care