NAŠE PRAVIDLÁ NA ZÁCHRANU ŽIVOTA

Rozhodol som sa dodržiavať naše pravidlá záchrany života

Tieto pravidlá sú zavedené s cieľom zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov, dodávateľov a návštevy, ktoré navštívia Essity

.

Pravidlá pre záchranu života Sú navrhnuté aby chránili pri práci s:

Kliknutím na pravidlo sa o ňom dozviete viac.

Tieto pravidlá boli vytvorené s ohľadom na špecifické nebezpečenstvá, ktoré sa vyskytujú v našom pracovnom prostredí, a s nimi spojené významné potenciálne riziká.

Toto sú povinné základné bezpečnostné pravidlá spoločnosti Essity. Musia sa uplatňovať jednotne na všetkých pracoviskách spoločnosti Essity bez kompromisov.

Pravidlá záchrany života nenahrádzajú komplexný a dobre definovaný bezpečnostný program a nevylučujú potrebu vykonávať príslušné hodnotenia rizík.

PLAGÁTY S PRAVIDLAMI ZÁCHRANY ŽIVOTA

V internetovom obchode Essity I Care si môžete objednať tlačené kópie našich plagátov s pravidlami záchrany života. Platbu a doručenie vybavíte prostredníctvom webového obchodu.

Môžete si tiež stiahnuť digitálne súbory na tlač plagátov a vytlačiť ich na mieste, ak sa tak rozhodnete.
Stiahnutie tlačových súborov je bezplatné.

O stránke

Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Essity AB. Stránka je určená na propagáciu pravidiel záchrany života v spoločnosti Essity. Tieto pravidlá sú zavedené s cieľom zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov, dodávateľov a návštevníkov spoločnosti Essity.

© Všetky práva vyhradené – Essity I Care