VÅRA LIVRÄDDANDE REGLER

Jag väljer att följa våra livräddningsregler

Livräddande regler är skapade för att skydda dig när du arbetar med:

Scrolla ner

Regler för lyftutrustning säkerställer att lyftaktiviteter kan utföras säkert utan att skada människor eller utrustning.

Jag försäkrar att

  • endast använda lyftutrustning som jag är utbildad för
  • inspektera lyftutrustningen före användning
  • kontrollera visuellt att lasten sitter fast innan jag lyfter – kontrollera att krokarna är korrekt placerade
  • stoppa lyftutrustningen om brister upptäcks och rapportera dem
  • välja rätt lyftutrustning efter maximal kapacitet och användningsområde
  • upprätta och följa avspärrningar och inte beträda avspärrade områden
  • aldrig vistas eller arbeta under hängande last
  • aldrig transportera hängande last ovanför människor
  • om jag är osäker på kraven avbryter jag arbetet omedelbart och kontaktar min närmaste chef

Testa dina kunskaper när det gäller att arbeta med Hängande last:

Powered by

AFFISCHER FÖR livräddande regler

Från Essity I Cares webbshop kan du beställa tryckta exemplar av våra Life Saving Rules-affischer. Betalning och leverans sköts via webbshoppen.

Du kan också ladda ner digitala tryckfiler av affischerna och skriva ut dem lokalt om du så önskar.
Nedladdning av utskriftsfiler är gratis.

Om

Denna webbplats ägs och drivs av Essity AB. Webplatsens syfte är att främja de livräddande reglerna på Essity. Dessa regler är på plats för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla anställda, entreprenörer och besökare på Essity.

© Eftertryck förbjudet – Essity I Care