VÅRA LIVRÄDDANDE REGLER

Jag väljer att följa våra livräddningsregler

Dessa regler finns för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla anställda, entreprenörer och besökare.

Livräddande regler är skapade för att skydda dig när du arbetar med:

Klicka på en regel för att lära dig mer om den.

Dessa regler har skapats för att hantera de specifika faror som finns i vår arbetsmiljö och de betydande potentiella risker som finns associerade med dessa faror.

Dessa är Essitys obligatoriska, grundläggande säkerhetsregler. De ska tillämpas enhetligt på alla Essitys produktionsanläggningar utan kompromisser.

De livräddande reglerna är inte en ersättning för ett omfattande och väldefinierat säkerhetsprogram, och de eliminerar inte behovet av att utföra lämpliga riskbedömningar.

AFFISCHER FÖR livräddande regler

Från Essity I Cares webbshop kan du beställa tryckta exemplar av våra Life Saving Rules-affischer. Betalning och leverans sköts via webbshoppen.

Du kan också ladda ner digitala tryckfiler av affischerna och skriva ut dem lokalt om du så önskar.
Nedladdning av utskriftsfiler är gratis.

Om

Denna webbplats ägs och drivs av Essity AB. Webplatsens syfte är att främja de livräddande reglerna på Essity. Dessa regler är på plats för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla anställda, entreprenörer och besökare på Essity.

© Eftertryck förbjudet – Essity I Care