NAŠE PRAVIDLÁ NA ZÁCHRANU ŽIVOTA

Rozhodol som sa dodržiavať naše pravidlá záchrany života

Pravidlá pre záchranu života Sú navrhnuté aby chránili pri práci s:

Prejdite nadol

Prevádzkové pravidlá zdvíhania zabezpečujú, že činnosti zdvíhania a spúšťania možno vykonávať bezpečne bez toho, aby došlo k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.

Zaväzujem sa:

  • Pred použitím skontrolujem zdvíhacie zariadenie
  • Pred zdvíhaním vizuálne skontrolujem, či je náklad zaistený – skontrolujem, či sú háky správne umiestnené
  • V prípade zistenia porúch zastavím zdvíhacie zariadenie a nahláste ich
  • Obsluhujem iba zdvíhacie zariadenie, na ktoré som kvalifikovaný
  • Zvolím zariadenie podľa maximálnej nosnosti a ťažiska
  • Vytvorím a dodržiavam bariéry a zóny vylúčenia
  • Nikdy nestojím ani nepracujem pod zaveseným bremenom
  • Nikdy neprepravujem náklad nad ľuďmi
  • Ak si nie som istý požiadavkami, okamžite zastavím prácu a kontaktujem svojho nadriadeného

Otestujte si svoje vedomosti o práci so Visiace bremeno:

Powered by

PLAGÁTY S PRAVIDLAMI ZÁCHRANY ŽIVOTA

V internetovom obchode Essity I Care si môžete objednať tlačené kópie našich plagátov s pravidlami záchrany života. Platbu a doručenie vybavíte prostredníctvom webového obchodu.

Môžete si tiež stiahnuť digitálne súbory na tlač plagátov a vytlačiť ich na mieste, ak sa tak rozhodnete.
Stiahnutie tlačových súborov je bezplatné.

O stránke

Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Essity AB. Stránka je určená na propagáciu pravidiel záchrany života v spoločnosti Essity. Tieto pravidlá sú zavedené s cieľom zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov, dodávateľov a návštevníkov spoločnosti Essity.

© Všetky práva vyhradené – Essity I Care