VÅRA LIVRÄDDANDE REGLER

Jag väljer att följa våra livräddningsregler

Livräddande regler är skapade för att skydda dig när du arbetar med:

Scrolla ner

Det är regler som tillämpas när arbete utförs på höjd och där det finns risk för att personer eller utrustning faller.

Jag försäkrar att

  • endast arbeta på höjd om jag är utbildad för det
  • endast arbeta på höjd om jag är fysiskt tränad och i god form för att utföra jobbet
  • alltid följa rutinerna för arbete på höjd
  • endast använda personlig fallskyddsutrustning, utrustning, stegar och ställningar som är godkända, besiktigade och i gott skick
  • använda en godkänd förankringspunkt när jag arbetar med personlig fallskyddsutrustning
  • spärra av arbetsområdet och riskområdet samt kontrollera att en räddningsplan finns
  • om jag är osäker på kraven avbryter jag arbetet omedelbart och kontaktar min närmaste chef

Testa dina kunskaper när det gäller att arbeta med Höjder:

Powered by

AFFISCHER FÖR livräddande regler

Från Essity I Cares webbshop kan du beställa tryckta exemplar av våra Life Saving Rules-affischer. Betalning och leverans sköts via webbshoppen.

Du kan också ladda ner digitala tryckfiler av affischerna och skriva ut dem lokalt om du så önskar.
Nedladdning av utskriftsfiler är gratis.

Om

Denna webbplats ägs och drivs av Essity AB. Webplatsens syfte är att främja de livräddande reglerna på Essity. Dessa regler är på plats för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla anställda, entreprenörer och besökare på Essity.

© Eftertryck förbjudet – Essity I Care