NAŠE PRAVIDLÁ NA ZÁCHRANU ŽIVOTA

Rozhodol som sa dodržiavať naše pravidlá záchrany života

Pravidlá pre záchranu života Sú navrhnuté aby chránili pri práci s:

Prejdite nadol

Ide o pravidlá, ktoré sa uplatňujú pri práci na vyvýšených miestach a pri nebezpečenstve pádu osôb alebo zariadení.

Zaväzujem sa:

  • Pracujem vo výškach, len ak mám na danú prácu kvalifikáciu
  • Začnem prácu vo výškach iba vtedy, ak som fyzicky zdatný a pripravený na danú prácu
  • Vždy dodržiavam postupy práce vo výškach
  • Používam iba OOP, vybavenie, rebríky a lešenie, ktoré sú schválené, kontrolované a udržiavané
  • Pri práci mimo chránenej oblasti sa pripútam k schálenému istiacemu bodu
  • Izolujem pracovnú oblasť a zónu pádu a skontrolujem, či existuje záchranný plán
  • Ak si nie som istý požiadavkami, okamžite zastavím prácu a kontaktujem svojho nadriadeného

Otestujte si svoje vedomosti o práci so Práce vo výškach:

Powered by

PLAGÁTY S PRAVIDLAMI ZÁCHRANY ŽIVOTA

V internetovom obchode Essity I Care si môžete objednať tlačené kópie našich plagátov s pravidlami záchrany života. Platbu a doručenie vybavíte prostredníctvom webového obchodu.

Môžete si tiež stiahnuť digitálne súbory na tlač plagátov a vytlačiť ich na mieste, ak sa tak rozhodnete.
Stiahnutie tlačových súborov je bezplatné.

O stránke

Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Essity AB. Stránka je určená na propagáciu pravidiel záchrany života v spoločnosti Essity. Tieto pravidlá sú zavedené s cieľom zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov, dodávateľov a návštevníkov spoločnosti Essity.

© Všetky práva vyhradené – Essity I Care