VÅRA LIVRÄDDANDE REGLER

Jag väljer att följa våra livräddningsregler

Livräddande regler är skapade för att skydda dig när du arbetar med:

Scrolla ner

Dessa regler är till för att säkerställa att anställda inte utsätts för fara från farliga maskiner under olika driftsförhållanden.

Jag försäkrar att

  • endast arbeta med maskiner och driftförhållanden som jag är utbildad på
  • respektera alla säkerhetsanordningar och tekniska skyddsbarriärer
  • stoppa maskiner vid osäkra förhållanden som påverkar säker drift samt rapportera detta
  • alltid följa säkerhetsinstruktionerna
  • aldrig försöka nå rörliga delar i drift eller sträcka mig innanför skyddsbarriärer
  • skaffa rätt tillstånd innan jag åsidosätter eller förbikopplar en säkerhetsanordning
  • jag inte kommer att ta genvägar när jag utför arbete vid maskinen
  • om jag är osäker på kraven avbryter jag arbetet omedelbart och kontaktar min närmaste chef

Testa dina kunskaper när det gäller att arbeta med Farliga maskiner:

Powered by

AFFISCHER FÖR livräddande regler

Från Essity I Cares webbshop kan du beställa tryckta exemplar av våra Life Saving Rules-affischer. Betalning och leverans sköts via webbshoppen.

Du kan också ladda ner digitala tryckfiler av affischerna och skriva ut dem lokalt om du så önskar.
Nedladdning av utskriftsfiler är gratis.

Om

Denna webbplats ägs och drivs av Essity AB. Webplatsens syfte är att främja de livräddande reglerna på Essity. Dessa regler är på plats för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla anställda, entreprenörer och besökare på Essity.

© Eftertryck förbjudet – Essity I Care