NAŠE PRAVIDLÁ NA ZÁCHRANU ŽIVOTA

Rozhodol som sa dodržiavať naše pravidlá záchrany života

Pravidlá pre záchranu života Sú navrhnuté aby chránili pri práci s:

Prejdite nadol

Tieto pravidlá zabezpečia, že zamestnanci nebudú vystavení žiadnemu nebezpečenstvu z takýchto strojov počas rôznych prevádzkových podmienok.

Zaväzujem sa:

  • Obsluhujem len stroje a prevádzkové podmienky, na ktoré mám kvalifikáciu
  • Rešpektujem všetky bezpečnostné zariadenia a technické ovládacie prvky
  • Zastavím stroj ak zistím nebezpečné podmienky na pokračovanie bezpečnej prevádzky a nahlásim
  • Vždy dodržiavam postupy bezpečnosti práce
  • Drž sa ďalej a nikdy nezasahujem do pohyblivých častí
  • Pred deaktiváciou alebo preradením bezpečnostného zariadenia požiadam o oprávnenie
  • Pri vykonávaní práce pri stroji sa nebudem obchádzať bezpečnostné prvky
  • Ak si nie som istý požiadavkami, okamžite zastavím prácu a kontaktujem svojho nadriadeného

Otestujte si svoje vedomosti o práci so Nebezpečné energie:

Powered by

PLAGÁTY S PRAVIDLAMI ZÁCHRANY ŽIVOTA

V internetovom obchode Essity I Care si môžete objednať tlačené kópie našich plagátov s pravidlami záchrany života. Platbu a doručenie vybavíte prostredníctvom webového obchodu.

Môžete si tiež stiahnuť digitálne súbory na tlač plagátov a vytlačiť ich na mieste, ak sa tak rozhodnete.
Stiahnutie tlačových súborov je bezplatné.

O stránke

Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Essity AB. Stránka je určená na propagáciu pravidiel záchrany života v spoločnosti Essity. Tieto pravidlá sú zavedené s cieľom zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov, dodávateľov a návštevníkov spoločnosti Essity.

© Všetky práva vyhradené – Essity I Care