VÅRA LIVRÄDDANDE REGLER

Jag väljer att följa våra livräddningsregler

Livräddande regler är skapade för att skydda dig när du arbetar med:

Scrolla ner

Dessa regler är till för att säkerställa att anställda inte utsätts för några aktiva energikällor (mekaniska, elektriska, pneumatiska, hydrauliska), farliga gaser eller kemikalier när de utför arbete.

Jag försäkrar att

  • alltid följa proceduren för isolering av farlig energi
  • alltid placera mitt personliga hänglås i avsedd låspunkt
  • låsa hänglåset, ta ut nyckeln och behålla nyckeln i min ägo
  • aldrig ta bort en annan persons hänglås
  • aldrig påbörja ett jobb om inte alla farliga energier har isolerats och låsts
  • aldrig ta en genväg när jag utför säkra stopp (LOTO) eftersom jag vet att det utsätter mig och mina kollegor för fara
  • om jag är osäker på kraven avbryter jag arbetet omedelbart och kontaktar min närmaste chef

Testa dina kunskaper när det gäller att arbeta med Slutna utrymmen:

Powered by

AFFISCHER FÖR livräddande regler

Från Essity I Cares webbshop kan du beställa tryckta exemplar av våra Life Saving Rules-affischer. Betalning och leverans sköts via webbshoppen.

Du kan också ladda ner digitala tryckfiler av affischerna och skriva ut dem lokalt om du så önskar.
Nedladdning av utskriftsfiler är gratis.

Om

Denna webbplats ägs och drivs av Essity AB. Webplatsens syfte är att främja de livräddande reglerna på Essity. Dessa regler är på plats för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla anställda, entreprenörer och besökare på Essity.

© Eftertryck förbjudet – Essity I Care