NAŠE PRAVIDLÁ NA ZÁCHRANU ŽIVOTA

Rozhodol som sa dodržiavať naše pravidlá záchrany života

Pravidlá pre záchranu života Sú navrhnuté aby chránili pri práci s:

Prejdite nadol

Tieto pravidlá zabezpečia, že zamestnanci nebudú pri vykonávaní práce vystavení žiadnym živým zdrojom energie (mechanickým, elektrickým, pneumatickým, hydraulickým) alebo nebezpečným plynom či chemikáliám.

Zaväzujem sa:

  • Vždy dodržujem postupy izolácie nebezpečných energií
  • Vždy umiestnim môj osobný visiaci zámok do bodu izolácie
  • Umiestnim visiaci zámok, vytiahnem kľúč a uchovám si klúč u seba
  • Nikdy neodstraňujem visiaci zámok inej osoby
  • Nikdy nezačínam prácu, ak nie sú všetky energie izolované a uzamknuté
  • Nikdy sa nesnažím obísť blokovanie a izoláciu, pretože viem, že to ohrozí bezpečnosť mňa a členov môjho tímu
  • Ak si nie som istý požiadavkami, okamžite zastavím prácu a kontaktujem svojho nadriadeného

Otestujte si svoje vedomosti o práci so Nebezpečné energie:

Powered by

PLAGÁTY S PRAVIDLAMI ZÁCHRANY ŽIVOTA

V internetovom obchode Essity I Care si môžete objednať tlačené kópie našich plagátov s pravidlami záchrany života. Platbu a doručenie vybavíte prostredníctvom webového obchodu.

Môžete si tiež stiahnuť digitálne súbory na tlač plagátov a vytlačiť ich na mieste, ak sa tak rozhodnete.
Stiahnutie tlačových súborov je bezplatné.

O stránke

Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Essity AB. Stránka je určená na propagáciu pravidiel záchrany života v spoločnosti Essity. Tieto pravidlá sú zavedené s cieľom zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov, dodávateľov a návštevníkov spoločnosti Essity.

© Všetky práva vyhradené – Essity I Care