VÅRA LIVRÄDDANDE REGLER

Jag väljer att följa våra livräddningsregler

Livräddande regler är skapade för att skydda dig när du arbetar med:

Scrolla ner

Regler för inträde i slutna utrymmen säkerställer att medarbetare inte utsätts för farliga atmosfärer eller produkter som kan orsaka dödsfall.

Jag försäkrar att

  • endast beträda slutet utrymme om jag är utbildad för det
  • alltid ha tillstånd, räddningsplan och riskbedömning samt följa rutinen för slutet utrymme
  • mäta atmosfären före inträde och under tiden arbetet pågår
  • endast använda skyddsutrustning, utrustning och verktyg som är godkända, inspekterade och i gott skick
  • endast arbeta i slutet utrymme om jag är fysiskt tränad och i god form för att utföra jobbet
  • endast beträda slutet utrymme om kompetent luckvakt finns på plats
  • om jag är osäker på kraven avbryter jag arbetet omedelbart och kontaktar min närmaste chef

Testa dina kunskaper när det gäller att arbeta med Slutna utrymmen:

Powered by

AFFISCHER FÖR livräddande regler

Från Essity I Cares webbshop kan du beställa tryckta exemplar av våra Life Saving Rules-affischer. Betalning och leverans sköts via webbshoppen.

Du kan också ladda ner digitala tryckfiler av affischerna och skriva ut dem lokalt om du så önskar.
Nedladdning av utskriftsfiler är gratis.

Om

Denna webbplats ägs och drivs av Essity AB. Webplatsens syfte är att främja de livräddande reglerna på Essity. Dessa regler är på plats för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla anställda, entreprenörer och besökare på Essity.

© Eftertryck förbjudet – Essity I Care