NAŠE PRAVIDLÁ NA ZÁCHRANU ŽIVOTA

Rozhodol som sa dodržiavať naše pravidlá záchrany života

Our Life Saving Rules are designed to protect when working with:

Prejdite nadol

Pravidlá vstupu do obmedzeného priestoru zabezpečia, že členovia tímu nebudú vystavení prostrediam, ktoré nepodporujú život, alebo produktom, ktoré by mohli spôsobiť smrť.

Zaväzujem sa:

  • Vstupujem do obmedzeného priestoru iba vtedy, mám kvalifikáciu na danú prácu
  • Dodržiavam kontrolné opatrenia a záchranné opatrenia, stanovené postupy, povolenia a hodnotenia rizík
  • Pred vstupom do obmedzeného priestoru zmeriam kvalitu vzduchu a teplotu a pokračujem v monitorovaní vo vnútri
  • Používam iba OOPP, vybavenie a náradie, ktoré sú schválené, kontrolované a udržiavané
  • Vstupujem do obmedzeného priestoru, len ak som fyzicky a duševne fit
  • Do uzavretého priestoru vstúpim len vtedy, keď bude pri vstupe kompetentná osoba
  • Ak si nie som istý požiadavkami, okamžite zastavím prácu a kontaktujem svojho nadriadeného

Otestujte si svoje vedomosti o práci so Chemikálie:

Powered by

PLAGÁTY S PRAVIDLAMI ZÁCHRANY ŽIVOTA

V internetovom obchode Essity I Care si môžete objednať tlačené kópie našich plagátov s pravidlami záchrany života. Platbu a doručenie vybavíte prostredníctvom webového obchodu.

Môžete si tiež stiahnuť digitálne súbory na tlač plagátov a vytlačiť ich na mieste, ak sa tak rozhodnete.
Stiahnutie tlačových súborov je bezplatné.

O stránke

Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Essity AB. Stránka je určená na propagáciu pravidiel záchrany života v spoločnosti Essity. Tieto pravidlá sú zavedené s cieľom zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov, dodávateľov a návštevníkov spoločnosti Essity.

© Všetky práva vyhradené – Essity I Care