VÅRA LIVRÄDDANDE REGLER

Jag väljer att följa våra livräddningsregler

Livräddande regler är skapade för att skydda dig när du arbetar med:

Scrolla ner

Regler för kemikalier säkerställer att alla faror vid kemikalieanvändning är kända och hanterade innan arbetet påbörjas samt under drift.

Jag försäkrar att

  • endast arbeta med kemikalier jag har kunskap om
  • alltid följa instruktioner och procedurer för kemikaliehantering
  • läsa och förstå risker och åtgärder i säkerhetsdatabladet före första användningen och därefter regelbundet. Jag ska också kontrollera att behållaren har rätt etiketter
  • använda rätt skyddsutrustning för uppgiften och vid nödsituation
  • om jag är osäker på kraven kommer jag att sluta arbeta omedelbart och kontakta min närmaste chef

Testa dina kunskaper när det gäller att arbeta med Kemikalier:

Powered by

AFFISCHER FÖR livräddande regler

Från Essity I Cares webbshop kan du beställa tryckta exemplar av våra Life Saving Rules-affischer. Betalning och leverans sköts via webbshoppen.

Du kan också ladda ner digitala tryckfiler av affischerna och skriva ut dem lokalt om du så önskar.
Nedladdning av utskriftsfiler är gratis.

Om

Denna webbplats ägs och drivs av Essity AB. Webplatsens syfte är att främja de livräddande reglerna på Essity. Dessa regler är på plats för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla anställda, entreprenörer och besökare på Essity.

© Eftertryck förbjudet – Essity I Care