NAŠE PRAVIDLÁ NA ZÁCHRANU ŽIVOTA

Rozhodol som sa dodržiavať naše pravidlá záchrany života

Pravidlá pre záchranu života Sú navrhnuté aby chránili pri práci s:

Prejdite nadol

Pravidlá pre chemikálie zabezpečia, že všetky nebezpečenstvá pri používaní chemikálií budú známe a zvládnuté pred začatím práce a tiež počas prevádzky.

Zaväzujem sa:

  • Pracujem s chemikáliami, len ak mám kvalifikáciu
  • Vždy dodržiavam pokyny a postup pre chemikálie
  • Pred prvým použitím a pravidelne si prečítam a porozumiem rizikám a zmiernenia v karte bezpečnostných údajov. Pred použitím chemikálie skontrolujem štítky
  • Na zvládnutie chemických núdzových situácií používam vhodné vybavenie
  • Kde sú požadované OOPP pre danú úlohu
  • Nikdy neobídem pravidlá. Ak si nie som istý požiadavkami, okamžite zastavím prácu a kontaktujem svojho nadriadeného

Otestujte si svoje vedomosti o práci so Chemikálie:

Powered by

PLAGÁTY S PRAVIDLAMI ZÁCHRANY ŽIVOTA

V internetovom obchode Essity I Care si môžete objednať tlačené kópie našich plagátov s pravidlami záchrany života. Platbu a doručenie vybavíte prostredníctvom webového obchodu.

Môžete si tiež stiahnuť digitálne súbory na tlač plagátov a vytlačiť ich na mieste, ak sa tak rozhodnete.
Stiahnutie tlačových súborov je bezplatné.

O stránke

Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Essity AB. Stránka je určená na propagáciu pravidiel záchrany života v spoločnosti Essity. Tieto pravidlá sú zavedené s cieľom zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov, dodávateľov a návštevníkov spoločnosti Essity.

© Všetky práva vyhradené – Essity I Care