NASZE Zasad Chroniących Życie

Decyduję się przestrzegać naszych Zasad Chroniących Życie

Zasady Chroniące Życie

Przewiń w dół

Zasady obowiązują w każdym miejscu na terenie fabryki, gdzie występuje ruch pieszych, wózków lub innych pojazdów.

Jako kierowca zobowiązuję się do:

 • Obsługiwania wyłącznie pojazdów, na które posiadam ważne uprawnienia
 • Sprawdzenia pojazdów przed użyciem i wyłączenia z użytkowania w sytuacji, gdy ich stan techniczny nie nadaje się do dalszej eksploatacji
 • Zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy i upewnienia się, że wszyscy pasażerowie robią to samo
 • Przestrzegania przepisów ruchu drogowego i znaków bezpieczeństwa na drodze
 • Przestrzegania ograniczeń prędkości i dostosowania jej w zależności od warunków drogowych
 • Prowadzenia pojazdów tylko wtedy, gdy czuję się dobrze, jestem wypoczęty i w pełni skupiony podczas jazdy
 • Przestrzegania zakazu prowadzenia rozmów i korzystania z ekranów telefonów lub terminali w trakcie jazdy

Jako pieszy zobowiązuje się do:

 • Korzystania jedynie z wyznaczonych ścieżek dla ruchu pieszego
 • Zatrzymywania się przed przejściem dla pieszych lub w miejscach o słabej widoczności, aby upewnić się, że nie nadjeżdza żaden pojazd
 • Noszenia odzieży roboczej o wysokiej widczności lub kamizelek odblaskowych w wymaganych miejscach
 • Uzyskania zgody na wejście na teren magazynów
 • Przestrzegania zasady nie korzystania z telefonu w trakcie poruszania się po ciągach komunikacyjnych
 • Natychmiastowego przerwania pracy oraz poinformowania przełożonego/właściciela obszaru w przypadku wątpliwości co do spełnienia powyższych wymagań

Sprawdź swoją wiedzę:

Powered by

PLAKATY Zasad CHRONIĄCE Życie

W sklepie internetowym Essity I Care możesz zamówić wydrukowane kopie naszych plakatów z Zasadami Chroniącymi Życie. Płatność i dostawa obsługiwane są przez sklep internetowy.

Możesz także pobrać cyfrowe wersje plakatów i wydrukować je lokalnie.
Pobieranie plików do druku jest bezpłatne.

O

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Essity AB. Strona jest przeznaczona do promowania Zasad Chroniących Życie w Essity. Zasady te mają na celu zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy wszystkim pracownikom, podwykonawcom i gościom Essity.

© Wszelkie prawa zastrzeżone – Essity I Care