I CARE BETEENDEN

Scroll down

STOPP, TÄNK, AGERA ‎

FÖLJ VÅRA
LIVRÄDDANDE REGLER

ANVÄND ALL OBLIGATORISK PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING OCH GODKÄNDA VERKTYG

FÖRBERED RISKBEDÖMNING INNAN UPPGIFTEN GENOMFÖRS

VAR FÖRSIKTIG NÄR DU GÅR PÅ, OCH ANVÄNDER, TRAPPOR OCH STEGAR

VAR ALLTID FÖRBEREDD I HÄNDELSE AV OLYCKA

HAR DU SETT NÅGOT?
SÄG TILL OCH AGERA!

BETEENDEN AFFISCH OCH KLISTERMÄRKE

Från Essity I Cares webbshop kan du beställa tryckta kopior av våra I Care Behaviors affischer och klistermärken. Betalning och leverans sköts via webbshoppen.

Du kan också ladda ner digitala tryckfiler av affisch och klistermärken och skriva ut dem lokalt om du så önskar.
Nedladdning av utskriftsfiler är gratis.

Testa dina kunskaper om I Care-beteenden:

Powered by

Om

Denna webbplats ägs och drivs av Essity AB. Webplatsens syfte är att främja de livräddande reglerna på Essity. Dessa regler är på plats för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla anställda, entreprenörer och besökare på Essity.

© Eftertryck förbjudet – Essity I Care