I CARE SPRÁVANIA

Scroll down

ZASTAV SA, ROZMÝŠĽAJ, KONAJ

DODRŽUJ PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI

POUŽÍVAJ VŠETKY PREDPÍSANÉ OOPP A SCHVÁLENÉ NÁRADIE

UROB RIZIKOVÚ ANALÝZU PRE ZAČATÍM PRÁC

BUĎ OPATRNÝ KEĎ POUŽÍVAŠ SCHODY, REBRÍKY, PLOŠINY

BUĎ STÁLE PRIPRAVENÝ V PRÍPADE VÝSKYTU NÚDZOVEJ SITUÁCIE

VIDÍŠ NIEČO?
UROB A POVEDZ NIEČO!

SPRÁVANIA PLAGÁT A NÁLEPKY

internetovom obchode Essity I Care si môžete objednať tlačené kópie našich plagátov a nálepiek I Care Behaviors.
Platbu a doručenie vybavíte prostredníctvom webového obchodu.

Môžete si tiež stiahnuť digitálne súbory na tlač plagát a nálepky a vytlačiť ich na mieste, ak sa tak rozhodnete.
Stiahnutie tlačových súborov je bezplatné.

Otestujte si svoje znalosti o správaní I Care:

Powered by

O stránke

This website is owned and run by Essity AB. The site is dedicated to promote the I Care Behaviors at Essity. These behaviors are in place to ensure a safe working environment for all employees, contractors and visitors to Essity.

© Všetky práva vyhradené – Essity I Care