NASZE Zasad Chroniących Życie

Decyduję się przestrzegać naszych Zasad Chroniących Życie

Zasady Chroniące Życie

Przewiń w dół

Zasady pracy w ograniczonej przestrzeni, mają za zadanie chronić osoby wykonujące takie czynności przed niebezpiecznymi sytuacjami związanymi z ograniczeniem/brakiem dopływu tlenu lub narażeniem na czynniki szkodliwe, zagrażąjące zdrowiu lub życiu

Zobowiązuję się do:

  • Podejmowania pracy w ograniczonej przestrzeni tylko posiadając właściwe kwalifikacje do tej pracy
  • Przestrzegania środków kontroli i zasad udzielania I pomocy, ustalonych procedur, zezwoleń i zaleceń zapisanych w ocenie ryzyka
  • Sprawdzenia jakości i temperatury powietrza przed wejściem do zamkniętej przestrzeni i kontynuowania monitorowania przebywając w środku
  • Stosowania wyłącznie zatwierdzonych i serwisowanych środków ochrony indywidulanej, sprzętów i narzędzi
  • Podejmowania pracy w ograniczonej przestrzeni tylko mając pewność co do swojej sprawności psychofizycznej
  • Zapewnienia obecności przeszkolonej osoby, która nadzoruje od zewnątrz pracę w ograniczonej przestrzeni
  • Natychmiastowego przerwania pracy oraz poinformowania przełożonego/właściciela obszaru w przypadku wątpliwości co do spełnienia powyższych wymagań

Sprawdź swoją wiedzę:

PLAKATY Zasad CHRONIĄCE Życie

W sklepie internetowym Essity I Care możesz zamówić wydrukowane kopie naszych plakatów z Zasadami Chroniącymi Życie. Płatność i dostawa obsługiwane są przez sklep internetowy.

Możesz także pobrać cyfrowe wersje plakatów i wydrukować je lokalnie.
Pobieranie plików do druku jest bezpłatne.

O

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Essity AB. Strona jest przeznaczona do promowania Zasad Chroniących Życie w Essity. Zasady te mają na celu zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy wszystkim pracownikom, podwykonawcom i gościom Essity.

© Wszelkie prawa zastrzeżone – Essity I Care