NASZE Zasad Chroniących Życie

Decyduję się przestrzegać naszych Zasad Chroniących Życie

Zasady Chroniące Życie

Przewiń w dół

Zasady te zostały stworzone, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz podnieść świadomość zagrożeń podczas prowadzenia prac z substancjami chemicznymi.

Zobowiązuję się do:

  • Pracy z substancjami chemicznymi po uprzednim zapoznaniu się z ich kartą charakterystyki.
  • Postępowania zgodnie z instrukcjami i procedurami dotyczącymi prac z użyciem substancji chemicznych.
  • Zapoznania się z zagrożeniami, przestrzegania warunków pracy z danymi substancjami oraz sprawdzania etykiet opakowań przed ich użyciem.
  • Stosowania zestawów anty-wyciekowych do usuwania rozlanych substancji chemicznych.
  • Stosowania wymaganych do pracy środków ochrony indywidualnej.
  • Natychmiastowego przerwania pracy oraz poinformowania przełożonego/właściciela obszaru w przypadku wątpliwości co do spełnienia powyższych wymagań.

Sprawdź swoją wiedzę:

PLAKATY Zasad CHRONIĄCE Życie

W sklepie internetowym Essity I Care możesz zamówić wydrukowane kopie naszych plakatów z Zasadami Chroniącymi Życie. Płatność i dostawa obsługiwane są przez sklep internetowy.

Możesz także pobrać cyfrowe wersje plakatów i wydrukować je lokalnie.
Pobieranie plików do druku jest bezpłatne.

O

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Essity AB. Strona jest przeznaczona do promowania Zasad Chroniących Życie w Essity. Zasady te mają na celu zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy wszystkim pracownikom, podwykonawcom i gościom Essity.

© Wszelkie prawa zastrzeżone – Essity I Care